Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang ngồi và trong nhà